Podmienky

Odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám.

Vymazanie údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na korešpondenčnú adresu:

Veronika Nedelická
Ďurgalova 7
831 01 Bratislava

Alebo elektronicky na E-mailovú adresu info@nikkinwear.com

Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy údaje zákazníka budú vymazané.

Štatistické údaje

Nikkinwear tím vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.nikkinwear.com (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku a iné). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Osobne údaje na účely objednávky
Nákup tovaru je možný len prostredníctvom internetového obchodu www.nikkinwear.com, kde je možné vytvorenie objednávky bez registrácie. V prípade nákupu je potrebné len pre účel vybavenia objednávky zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt.


Newsletter
Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané informácie s novinkami a akciovými ponukami. Odhlásenie sa z odoberania newslettra je možné kedykoľvek zrušiť.